Natječaj za izbor i imenovanje direktora Radio Orahovica d.o.o.

RADIO ORAHOVICA d.o.o.

za radijsku djelatnost

Kralja Zvonimira 28

33515 ORAHOVICA

tel./fax.033/673-272

OIB:95492668128

 

SKUPŠTINA RADIO ORAHOVICA d.o.o.

Orahovica, 18. travnja 2012.

SKUPŠTINA RADIO ORAHOVICA d.o.o.

raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora Radio Orahovica d.o.o.

Uvjeti:

–          VSS tehničkog ili društvenog smjera i najmanje dvije godine radnog iskustva

–          VŠS tehničkog ili društvenog smjera i najmanje tri godine iskustva

–          poželjno radno iskustvo na poslovima rukovođenja

–          izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine i spremnost na timski rad

–          aktivno korištenje MS Office paketa

–          posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije

–          mandat četiri godine, reizbor

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

–          kratak životopis

–          domovnicu

–          dokaz o stručnoj spremi

–          potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole

–          potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice

–          potvrdu o nekažnjavanju

–          ponuđeni plan i program rada, te način vođenja poduzeća

 

Prijave treba poslati u roku 15 dana od dana objave, na adresu:

Skupština Radio Orahovica d.o.o., Kralja Zvonimira 28, 33515 Orahovica, s naznakom

„ZA NATJEČAJ- ne otvarati“.

Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Slavonije“.

Skupština će kandidate sa pravovaljanom dokumentacijom pozvati na razgovor.

Kandidati će o izboru biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana po izboru direktora.

 

SKUPŠTINA

RADIO ORAHOVICA d.o.o.

PDF verzija