Zaključak prihvaćanjaIzvješća komisije Savjet mladih 2012

Temeljem Izvješća Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice od 15. ožujka 2010. godine, i članka 33. stavka 1. alineje 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovica, br.5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice

I

Prihvaća se Izvješće Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice.

 

II

U okviru Izvješća iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se da su za članove Savjeta mladih grada Orahovice izabrani:

1.   KRISTINA VASIĆ, Orahovica, Ante Tomca 10,

2.   MARKO BOŠNJAK, Orahovica, Stošićevo šetalište 49,

  1. TOMISLAV MAJETIĆ, Stara Jošava 2D, Stara Jošava,
  2. NATAŠA MARTINČEVIĆ, Orahovica, Petra Preradovića 3,
  3. SAŠA MATEK, Orahovica, Kralja Zvonimira 149,
  4. SANDRO PAČARIĆ, Orahovica, Antuna Mihanovića 1,
  5. DUŠAN ŽIVKOVIĆ, Orahovica, Vinogradska 2.

III

O izboru članova Savjeta mladih grada Orahovice donijet će se posebno rješenje.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 230-01/11-01/02

URBROJ:2189/12-03/01-12-7

Orahovica, 19.ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija