Saziv za 4. sjednicu Skupštine TZG Orahovice

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

–           S  V  I  M  A  –

 

Na temelju članka 34. Stavka 1. Podstavka 2. Statuta Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010), i čl. 34 Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010.)

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice, koja će

se održati dana___02.04.  2012. u Maloj gradskoj

Vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, s početkom u 19,00  sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice,
 2. Izvješće predsjednika o radu TZG Orahovice od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
 3. Rasprava po izvješću predsjednika
 4. Usvajanje izvješća o radu za 2011. godinu
 5. Financijsko izvješće TZG Orahovice od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
 6. Izvješće Nadzornog odbora
 7. Rasprava po izvješću
 8. Usvajanje financijskog  izvješća
 9. Izmjena i dopuna Statuta TZG Orahovice
 10. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta TZG Orahovice
 11. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta TZG Orahovice
 12. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 13. Rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 14. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 15. Prijedlog Plana rada TZG Orahovice za 2012. godinu
 16. Rasprava o prijedlogu
 17. Usvajanje Plana rada TZG Orahovice za 2012. godinu
 18. Prijedlog Financijskog plana TZG Orahovice za 2012. godinu
 19. Rasprava o prijedlogu
 20. Usvajanje Financijskog plana TZG Orahovice za 2012. godinu
 21. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za direktora TZG Orahovice
 22. Različito

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TURISTIČKE

ZAJEDNICE I GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Josip Nemec

PDF verzija