Saziv 22. sjednice Gradskog Vijeća

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/09-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-22

Orahovica, 14. ožujka 2012.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICE –

–          S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

 

 

S A Z I V A M

22. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

19. ožujka 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u

18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

 

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća,

 

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

 1. Izvješće o radu za 2010. i 2011. godinu i Plan i Program rada za 2012. godinu Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Nada Vasić-Ivanović, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Orahovica),

 

 1. IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ORAHOVICE

 

 

– 2-

 

a) Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelj: Igor Hozić),

 

b) Izbor za članove Savjeta mladih grada Orahovice,

 

c) Izvješće Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice,

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Financijsko izvješće za Novu, 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d.Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16 (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 6. i 167. (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu VETELA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o.  Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Donošenje Zaključka o verifikaciji:

a) Odluke o početku postupka javne nabave opreme za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA: 360-01/09-01/51, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 28. prosinca 2011.),

 

b) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i sanitarno fekalne kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, sjeverni dio kraka „A“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-5 od 29. prosinca 2011.),

 

– 3 –

 

c) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje sanitarno fekalne kanalizacije s crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ dio kraka „A“ i krak „E“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 29. prosinca),

 

d) Odluke o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini (KLASA: 030-01/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 7. veljače 2012.).

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

PDF verzija