PRORACUN 2011-Izvjesce o izvrsenju programa gradnje objekata kom.infrastrukture za 2011.

Na temelju članka 30. stavka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11.) i članka 33. stavka 1.alineja 4.i 24. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/09.), Gradso vijeće Grada Orahovice na 22.sjednici održanoj 19.ožujka 2012.godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Orahovice za 2011.godinu

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2011.godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu  na području Grada
Orahovice, izvršen kako slijedi:

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje: PDF verzija