Odluka o dozvoli prometovanja KONZUM 2012.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka  2012. godine,  donijelo je

 

 

O D L U K U

o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim

vozilima prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb

u Orahovici, Kralja Zvonimira 16

I

 

Prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16, dozvoljava se, u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnim vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionima marki i registarskih oznaka, kako slijedi:

 

–         MB ATEGO 1823 VU 475-CJ, dopuštena masa 18000 kg

–         MB ATEGO 1823 VU 478-CJ, dopuštena masa 18000 kg

–         MB AXOR    1823 KA 996 FC, dopuštena masa 18000 kg

–         MB ATEGO 1523 RI  981 OT, dopuštena masa 15000 kg

–         MB ATEGO 918  VU 492 CM, dopuštena masa  9500 kg

–         MB ATEGO 918  KA 504 FC,  dopuštena masa 9500 kg

–         MB ATEGO 918  KA 505 FC,  dopuštena masa 9500 kg

–         MB ATEGO 1218 VU 308 CM, dopuštena masa 11990 kg

–         MB VARIO KA 501 FC, dopuštena masa 7500 kg

–         MB ATEGO 1018 VU 236-CK, dopuštena masa 10500 kg

–         MB ATEGO 1518 VU 495-CJ, dopuštena masa 15000 kg

–         MB AXOR 1829 VU 842-P, dopuštena masa 18000 kg

–         MB AXOR 1823 KA 198-FD, dopuštena masa 18000 kg

–         MB VARIO KA 529-FA, dopuštena masa 7500 kg

–         MB ATEGO KA 439-FD, dopuštena masa 15000 kg

 

II

 

Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

 

Dozvola prometovanja za predmetno vozilo vrijedi za 2012. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

– 2 –

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 340-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-3

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija