Odluka o dozvoli prometovanja BRIIT 2012

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine,  donijelo je

 

O D L U K U

o dozvoli prometovanja i

pristupa kamionskim vozilima

prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica

u Orahovici, Kralja Zvonimira 33

I

 

Prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica, Kralja Zvonimira 33, dozvoljava se, u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnim vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionima marki i registarskih oznaka, kako slijedi:

 

–         TEGLJAČ – MAN DA–980 BM, dopuštana masa 40.000 kg

–         MERCEDES SB–136 DS, dopuštena masa 9.800 kg

–         KAMION – MAN OS-315 IH, dopuštena masa 12.000 kg

–         KAMION IVECO ZG-7405 EA, dopuštana masa 7.500 kg

–         KAMION+PRIKOLICA MAN ST-729 NI+ST-849 TK, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION MAN OS-315 IH+OS-583 II, dopuštena masa 40.000 kg

–         MAN TGL BJ-002 VT, dopuštena masa 6.200 kg

–         KAMION NG-332 AR, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION PŽ-256 CI, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION NG-129 BA, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION NG-637 AH, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION DA-606 CD, dopuštena masa 40.000 kg

–         KAMION DA-736 CD, dopuštena masa 40.000 kg

–         MAN DA-568 CA, dopuštena masa 14.200 kg

–         MERCEDES ZG-4230 DL, dopuštena masa 3.000 kg

–         MERCEDES OS-452 JC, dopuštena masa 5.000 kg

–         MAN OS-344 IJ, dopuštena masa 3.000 kg

–         VOLVO ŠLEPER DA-757 BZ+DA-374 CA, dopuštena masa 14.600 kg

–         VOLVO TANDEM DA-361 BU+DA-741 BU, dopuštena masa 16.100 kg

 

II

 

Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

 

Dozvola prometovanja za predmetno vozilo vrijedi za 2012. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

– 2 –

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 340-01/12-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-12-3

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija