10. Saziv za Turističko vijece- TZG Orahovice

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE

ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

 

 

Na temelju članka 4., 14., 15. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08),

 

SAZIVAM

 

10. sjednicu Turističkog vijeća turističke zajednice

grada Orahovice koja će se održati

dana 31.03. 2012.godine s početkom u 19,00 sati

u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice (F. Gavrančića 6)

 

za sjednicu je predložen slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orahovice,
 2. Izvješće predsjednika o radu TZG Orahovice od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
 3. Rasprava po izvješću predsjednika
 4. Usvajanje izvješća o radu za 2011. godinu
 5. Financijsko izvješće TZG Orahovice od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
 6. Rasprava po izvješću
 7. Usvajanje financijskog izvješća TZG Orahovice
 8. Izmjena i dopuna Statuta TZG Orahovice
 9. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta TZG Orahovice
 10. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta TZG Orahovice
 11. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 12. Rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 13. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu Turističkog vijeća TZG Orahovice
 14. Prijedlog Plana rada TZG Orahovice za 2012. godinu
 15. Rasprava o prijedlogu
 16. Usvajanje Plana rada TZG Orahovice za 2012. godinu
 17. Prijedlog Financijskog plana TZG Orahovice za 2012. godinu
 18. Rasprava o prijedlogu
 19. Usvajanje  Financijskog  plana TZG Orahovice za 2012. godinu
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za direktora TZG Orahovice
 21. Različito

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK TURISTIČKE

ZAJEDNICE I GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Josip Nemec

PDF verzija