Radni sastanak predstavnika grada i komunalnog poduzeću PAPUK d.o.o.

Dana 08.02.2012. godine u 7:30 sati u  Uredu Gradonačelnika, održan je radni dogovor između predstavnika Grada i djelatnika Komunalnog poduzeća PAPUK d.o.o., vezano za rad zimske službe i čišćenja grada od snijega.

 

–          razmotreno je čišćenje  od veće količine  snijega gradskih ulica i pješačkih staza u samom gradu  i to po planu zimske službe,

–          razmotrene su usmene pritužbe građana,

–          razgovaralo se o čišćenju nekih ulica koje nisu u planu čišćenja zimske službe, ali su se zbog hitnosti (bolesti ) morale očistiti ( pošto nisu u planu čišćenja, Mjesni Odbori  na području tih ulica izdaju  narudžbenicu Komunalnom poduzeću Papuk d.o.o. za navedene radove),

–          uklanjanje viška snijega  iz centra grada, na relaciji od Caffe bar BLUES pa do gradskog sata, čišćenje parkirališta iza kina, a sve to za potrebe manifestacije MAŠKARE 2012. (K.V.)