Odluka o produženju oročenja proračunskih sredstava kod HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb

Na temelju članka 43. stavka 1. točke  8. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

O D L U KU

o produženju oročenja proračunskih sredstava kod

HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb

 

I

 

Grad Orahovica kod HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6 oročava (deponira) proračunska sredstva u iznosu od 10.000.002,00 kn na vrijeme od 6 mjeseci (od 23.01.2012. do 24.07.2012.godine), kao i prema ostalim uvjetima utvrđenim Ugovorom o oročenom depozitu broj: 778-83/2012 od 23.siječnja 2012.godine.

 

II

 

Ugovor o depozitu će za Grad Orahovicu – deponenta, potpisati Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 400-06/08-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-9

Orahovica 23.siječnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija