Saziv 65. sjednice Odbora za kulturno- turističke manifestacije

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO- PODRAVSKA ŽUPANIJA

ODBOR ZA KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/ 12-09/01-11-139

Orahovica, 9. siječanj 2012.

 

ČLANOVIMA ODBORA ZA KULTURNO

-TURISTIČKE MANIFESTACIJE

GRADA ORAHOVICE

 

Josip Nemec, Stjepan Dujmić, Vlado Grgić, Zvonko Nađ, Slavko Hečimović, Stanko Jović, Josip Kribl, Darko Žužak, Tonino Rađenović, Zlatica Kurbegović, Željko Kiš, Davor Solić, Antun Petrušić, Saša Rister, Zoran Stošić, Tomislav Pančić, Kristina Vasić, Nataša Martinčević

S A Z I V A M

65. sjednicu Odbora za kulturno- turističke manifestacije,

koja će
se održati dana 10. 01. 2012. u Maloj gradskoj
Vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, s početkom u   18,00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1.    Usvajanje zapisnika sa 64. sjednice Odbora za kulturno- turističke manifestacije,
2.    Izvješće o dočeku Nove godine i rasprava
3.    Prijedlozi, rasprava i odluke o maskenbalu u Orahovici
4.    Različito

S poštovanjem,

Molim Vas da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost najavite na telefon 673-351.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE
GRADA ORAHOVICE

Josip  Nemec

PDF verzija