Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva za popise birača

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 17. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca  2011. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o razrješenju zamjenika predsjednika

i imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva

za popise birača


I

 

DRAGOSLAV JOVANOVIĆ razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednika Povjerenstva za popise birača.

 

II

 

IGOR HOZIĆ imenuje se za zamjenika predsjednika Povjerenstva za popise birača.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:  013-01/11-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-11-2

Orahovica,  21. prosinca  2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija