Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11) i Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/07), Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice, objavljuje

 

PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja

DUGO POLJE“ Orahovica

 

1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica održati će se 19. siječnja (četvrtak) 2012. godine u 12,30 sati u Maloj vijećnici grada Orahovice u Orahovici, F. Gavrančića 6.

2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana, komunalna i ostala infrastrukturna mreža.

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu Jedinstvenog upravnog odijela grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, zaključno sa 23. siječnja 2012. godine.

 

Oglasiti:

1. Oglasna ploča grada Orahovice

2. Radio Orahovica

3. Web stranica grada Orahovice

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE

 

PDF verzija