Saziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICE –

–          S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

S A Z I V A M

21. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

21. prosinca 2011. godine (srijeda) s početkom u

18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća,

 

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

I z m j e n e   i   d o p u n e  P r o r a č u n a   g r a d a    O r a h o v i c e   z a    2011.  g o d i n u   s   p r i p a d a j u ć i m   a k t i m a

 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu,

 

4. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu,

 

 

– 2 –

 

5. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu,

 

6. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu,

 

7. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2011. godinu,

 

8. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2011. godinu,

 

9. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2011. godinu,

 

10. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu na području grada Orahovice za 2011. godinu,

 

11. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2011. godinu.

Izvjestitelji za točke 3 – 11: Josip Nemec i Zvonko Nađ.

 

P r o r a č u n       g r a d a     O r a h o v i c e    z a     2012.  g o d i n u   s

p r i p a d a j u ć i m   a k t i m a

12. Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu,

 

13. Prijedlog Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2012. i projekcija za 2013. i 2014. godinu,

 

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu,

 

15. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu,

 

16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu,

 

17. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2012. godinu,

 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2012. godinu,

 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2012. godinu,

 

 

– 3 –

 

20. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2012. godinu,

 

21. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2012. godinu.

Izvjestitelji za točke 12 – 21: Josip Nemec i Zvonko Nađ.

 

22. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2010./2011. godini i Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2011./2012. godinu (Izvjestitelj: Borislava Kordoš),

 

23. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orfű (Republika Mađarska) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

24. Prijedlog Sporazuma o međusobnoj suradnji (grad Orahovica i općina Orfű) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

25. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

26. Prijedlog Sporazuma o međusobnoj suradnji (grad Orahovica i općina Bačka Topola) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

27. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna grada Orahovice namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća grada Orahovice za 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

28. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

29. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

30. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

31. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Slavko

Hećimović),

 

32. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu od 759.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave radova izgradnje ceste i oborinske odvodnje u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, dio kraka „A“ i krak „E“) – Izvjestitelj: Josip Nemec

 

– 4 –

33. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2011. godini (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

34. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2012. godini (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

35. Prijedlog Odluke o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

36. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Virovitici (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),

 

37. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),

 

38. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),

 

39. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za popise birača (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja).

 

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

PDF verzija