Saziv 6. sjednice Vijeća za prevenciju i suzbijanje svih oblika devijantnog ponašanja

ČLANOVIMA VIJEĆA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE

SVIH OBLIKA DEVIJANTNOG PONAŠANJA

NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE

–          S V I M A –

 

Na temelju članka 43.stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“

grada Orahovice br.5/09) gradonačelnik grada Orahovice

 

S A Z I V A

 

6. sjednicu Vijeća za prevenciju i suzbijanje

svih oblika devijantnog   ponašanja na području grada Orahovice

za dan 28.  prosinca 2011 godine (srijeda)

s početkom u 13,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici

u ulici  Franje Gavrančića 6.

 

Za sastanak predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Vijeća
  2. Analiza stanja sigurnosti na području Grada Orahovice za  2011.

godinu (načelnik PP Orahovica)

  1. Izvješće po aktivnostima PP Orahovica od zadnjeg održanog Vijeća za prevenciju  grada Orahovice.
  2. Rasprava i prijedlog aktivnosti PP Orahovica Vijeću za prevenciju grada Orahovice za 2012.godinu.
  3. Različito.

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a svoju eventualnu spriječenost opravdate na tel.

br. 673-351.

 

PREDSJEDNIK:

Josip Nemec

PDF verzija