Postavljena ”smeđa signalizacija” u Orahovici

Novih 8 znakova smeđe signalizacije postavljeno je ovih dana u gradu Orahovici. Signalizacija je postavljan na lokacijama Petrov vrh (tromeđa), na prilazu Manastira sv Nikole, na ulazu u Trg svetoga Florijana kao putokaz za turistički ured, zatim nadomak Crkvi sv Lovre, U Dalmatinskoj ulici pokraj benzinske postaje postavljene su 3 oznake, a pri ulasku u industrijsku zonu jedna za turističku lokaciju Jezero-Ružica grad. Ukupna  vrijednost ove investicije je  9.643,20 kn koju pokriva Grad Orahovica uz potporu Hrvatske turističke zajednice, a sukladno Pravilniku o potporama za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima. Izvođač radova je gradsko poduzeće  Ružica grad d.o.o. (V.G.)

 

{gallery}pancho/smedja-signalizacija{/gallery}