Zaključak o financijskoj potpori NK „DOŠK“ Dolci za organizaciju sudjelovanja na nogometnom županijskom natjecanju u Virovitici

Na temelju članka 43. stavka 3. alineja 7. i 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o financijskoj potpori NK „DOŠK“ Dolci

za organizaciju sudjelovanja na nogometnom županijskom natjecanju u Virovitici

 

I.

Nogometnom klubu „DOŠK“ Dolci za organizaciju sudjelovanja pionira i juniora na nogometnom županijskom natjecanju u Virovitici, pruža se financijska potpora u iznosu od 12.000,00 kuna.

 

II.

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu Grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B5, Program P1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175, Konto 38115- Tekuće donacije športskim udrugama-pričuva.

 

 

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

PDF verzija