Popis anketiranih za kupnju stanova iz programa društveno poticajne stanogradnje

APN

Savska cesta 41/VI

10000 ZAGREB

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 21. Statuta grada Orahovice (Službeni glasnik grada Orahovice broj 5/09) gradonačelnik utvrđuje

POPIS ANKETIRANIH STANOVNIKA

 

ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICAJNE STANOGRADNJE

 

1.Utvrđuje se anketa kako slijedi:

 

R. br.

 

 

 

 

Prezime i ime, adresa

Prebivalište

Boravište

Stamb. status

Br. čl. domać.

Programi

POS-a

A

B

C

1.

Kašić Silvija, M. Gupca 61A

Orahovica

Orahovica

kod roditelja

2

 

X

 

2.

Jockov Miroslav,

V. Nazora 106

Orahovica

Orahovica

podstanar

2

X

 

 

3.

Rakić Alen,

F. Supila 20

Orahovica

Orahovica

kod roditelja

4

 

X

 

 

2. Ova anketa objavit će se na oglasnoj ploči grada Orahovice i na web stranici Grada Orahovice

 

 

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija