Plan zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2011/2012

Na temelju članka 112. Odluke o komunalnom redu grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovica, br.5/06), i članka 46. stavka 1. točke 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

P L A N

zimske službe za područje grada Orahovice

u zimi 2011/2012.

 

I

Ovim Planom se utvrđuju radnje neophodne  za održavanje prohodnosti i sigurnog odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama, uključujući i pješački promet na nogostupima te parkiralištima na području grada Orahovica u zimskim uvjetima za zimu 2011/2012.

 

II

Pod radovima iz točke I. ovog Plana podrazumijevaju se:

 

– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta

(osiguranje potrebne opreme i mehanizacije);

– organiziranje mjesta pripravnosti;

– čišćenje snijega sa kolnika i nogostupa i ostalih javnih površina namijenjenih

prometu pješaka i vozila kao i zaštitu od poledice i sprečavanje klizavosti (posipanje

posipalima) na navedenim površinama.

 

III

Radove navedene u prethodnoj točki obavljati će “PAPUK” d.o.o. Orahovica,

V. Nazora 12 sa odgovarajućom mehanizacijom i ljudstvom i to traktorom “ZETOR” s

daskama za čišćenje i rasipačem za sol registriranih oznaka NA-108 N i  izvršiteljem

Dobrivojem Jakovljevićem, Orahovica, B. Jaklića br.12 (tel. 673-230), utovarnim strojem “COMATSO” s daskom za čišćenje i kašikom registriranih oznaka NA-828 Z i izvršiteljem Mirkom Maričićem iz Orahovice, Dalmatinska br.7 (tel.675-000)  CATERPILLAR za čišćenje staza s izvršiteljem Slavkom Pipekom, N. Bukovica (mob: 098/342-592, tel. 564-257) i traktorom ECOTRAC 30 registarskih oznaka SL 784 K s izvršiteljem Kristijanom Kovačem (mob. 099/730-4699), Orahovica, K. Zvonimira br.96

Odgovorna osoba poduzeća “PAPUK” d.o.o. je Ivica Vučinić, Orahovica, M.Gupca 38,

(mob. 098/462-853, tel.675-715).

Radovi će se obavljati prema utvrđenom prioritetu ulica, dijelova naselja i pješačkih staza kako slijedi:

a) ULICE I DIJELOVI NASELJA

1. Ulica Stjepana Mlakara, Dom zdravlja V.P.Ž.ispostava Orahovica,

Stošičevo šetalište spoj ulica S. Mlakara i Trga sv. Florija preko novog

mosta s K. Zvonimira, Branimirova, A.Šenoe i M. Gupca,

2. Trg Tina Ujevića i prilazi školskom centru, S.Radića i Kneginje Ružice,

3. F.Gavrančića, Trg B.I.Mažuranića , prilaz Gradskoj upravi, Vrtić i   spoj

F.Gavrančića i  B.Jelačića,

– 2 –

 

4. J. Poljaka, Domagojeva, Lj. Gaja, F. Supila, D. Pejačević, M. Krleže,

Homerova, spoj s B. Jelačića, Trg pl. Mihalovića, ( oko Gradske knjižnice)

5.P.Preradovića, J.Runjanina,

6. J. Kozarca, A. Mihanovićeva, Gundulićeva,  TOC, Matice Hrvatske,

7. Vijenac Zrinskih Frankopana, Odvojak I.Zajca, I.Đanića, Trg sv.Križa,

8. Zelena, Zeleni odvojak, A.G. Matoš, D. Poljak, Vinogradska,

9. Ulica Karla Stojakovića , Ulica Ante Tomca , Ulica Zbora narodne garde,

10. Odvojak K.Zvonimira I, Odvojak K.Zvonimira II,  Braće Ivšić, Dalmatinska

iza benzinske crpke, Mandićeva, Trg Damira Hornunga, Kr.Zvonimira  spoj

s M.Gupca,

11. Riječani (od Društvenog doma u Duzluku do spoj na ulicu Riječani.)

 

b) PJEŠAČKE STAZE

 

1.K. Zvonimira ,samo uži centar od crkve Našašća sv. Križa do Vatrogasnog

Doma, (lijeva i desna strana)

2.Trg sv. Florijana preko novog mosta te spoj sa Stošičevim šetalištem,

S.Mlakara (desna strana )od semafora do Doma zdravlja te spoj na Stošičevo

šetalište, (Vukadinović-  Matek )

3.Pješačka staza uz rijeku prema školi i TOC-u, staza prema

ljekarni ,  staza uz rijeku prema Domu zdravlja spoj s stazom u Stošičevom

šetalištu,

4.Staza uz Radlovac prema  F. Gavrančića, staza u F.Gavrančića do

dječjeg vrtića,staza od F.Gavrančića do B.Jelačića, (Phoenix-semafor)

5.Pješačka staza između ulice Lj.Gaja i F.Supila  (Domačinović- Vulić)

6.Staza od Trga pl. Mihalovića do  «PAPUK» d.o.o. Orahovica,

( dio ulice B.Jelačića i V.Nazora )

7. Ivana Zajca od spomenika do skretanja prema školi,

8. Staze u centralnom parku, staze u Tocu-u,

9. Pješački prijelaz kod semafora  B.Jelačića – D. Pejačević,

10.Pješački prijelaz  kod semafora  S.Mlakara – B. Jaklića,

11. Pješački prijelaz Trg pl. Mihalovića od Ljekarne prema Sudu,

12. Pješački prijelaz Trg pl. Mihalovića od Ljekarne do ul.Bana J. Jelačića,

13. Pješački prijelaz  od K. Zvonimira kuće Kostelac do Put Hrvatskih

branitelja,

14. Pješački most Mimoza-HEP,

15. Pješački most BAD COMPANY-Dom zdravlja.

 

c) PARKIRALIŠTA

 

1. K. Zvonimira (lijeva i desna strana od crkve do DVD)

i iza zgrade kina “Papuk”,

2. Trg sv. Florijana,

3. Kod Gradske knjižnice,

4. Kod restorana «Dukat»  i u ulici  I. Đanića te parkirališta uz obilaznicu,

5. Na Autobusnom kolodvoru – do ugostiteljskog  obijekta „  Sokol ,“

6. Na gradskom groblju ,

7. S.Mlakara – Stošičevo šetalište- do rijeke,

– 3 –

 

8. Parkiralište Udruženje obrtnika,

9. Parkirališta na TOC-u.

 

IV

 

Sve ostale površine koje nisu obuhvaćene točkom III. ovog Plana dužne su u navedenim uvjetima održavati fizičke odnosno pravne osobe sukladno Odluci o komunalnom redu grada Orahovica.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku” grada Orahovica.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 340-01/11-01/14

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 9. studenog 2011.                                                                     

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

 

PDF verzija