OBAVIJEST GRAĐANIMA – o privremenom prekidu isporuke plina 17. studenog 2011.

Zbog radova dobavljača plina PLINACRO d.o.o. Zagreb na sanaciji plinovoda DN 100 Đurđenovac – Čačinci, dana 17. Studenog 2011. God. U vremenu od 8:00 do 17:00 sati doći će do prekida isporuke plina u slijedećim naseljima:

 

Isporuka preko PMRS-e (plinska mjerna regulacijska stanica) Čačinci:

Čačinci

Mikleuš

Borik

 

Isporuka preko PMRS-e Orahovica:

Orahovica

Nova Jošava

Crkvari

Stara Jošava

Dolci

Bjeljevina Orahovačka

Duga Međa

Zdenci

Bankovci

 

PAPUK PLIN d.o.o.

Orahovica