Konferencija Hrvatsko-njemačkog dana gospodarenja vodama

Gradonačelnik grada Orahovice Josip Nemec dana  5. listopada 2011. godine u gradu Karlovcu   prisustvovao je na konferenciji  Hrvatsko-njemačkog dana gospodarenja vodama, koju je organiziralo Njemačko udruženje za vodno gospodarstvo.

Skup je otvorio Božidar Pankretić, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Nakon čega je uslijedilo službeno potpisivanje  Memoranduma o suradnji hrvatskih sudionika s Njemačkim udruženjem za vodno gospodarstvo German Water Partnership.

 

S hrvatske strane bio je nazočan Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, predstavnik Hrvatskih voda, dr.Siniša Širac,  Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Hrvatsko društvo za zaštitu voda itd.

S Njemačke strane sudjelovale su tvrtke i udruge, članice Njemačkog udruženja za vodno gospodarstvo sa stručnim izlaganjem na temu edukacije i usavršavanja, potencijala i potrebe programa za usavršavanje te troškovne učinkovitosti, gosp. Stefan Girod, direktor Njemačkog udruženja za vodno gospodarstvo

Između Njemačkog društva za vodno gospodarstvo, otpadne vode i otpad i Hrvatskog društva za zaštitu voda postoji uska suradnja na temelju potpisnog sporazuma o suradnji.

Prije ulaska Hrvatske u EU važno je upoznati se s izazovima vezanim za vodno gospodarstvo. Temeljito i sveobuhvatno obrazovanje i usavršavanje stručnog osoblja na svim razinama je jedna od ključnih mjera potrebnih za modernizaciju hrvatskog vodnog gospodarstva.GWP podržava provođenje EU-standarda  veznih za vodnu infrastrukturu.

(N.M.)