Izaslanstvo grada u elektrani Đuro Đaković-ELEKTROMONT d.d Sl. Brod

Dana 07.listopada 2011 god.na poziv Tvrtke ” Đuro Đaković-ELEKTROMONT d.d.” gradonačelnik Josip Nemec sa suradnicima prisustvovao je prezentaciji pred puštanje u rad nakon prvog “remonta” kogeneracijskog postrojenja ĐĐ-ENITEH-500 loženo krutom biomasom.

Predmetno postrojenje je INOVATIVNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO riješenje za istovremenu proizvodnju električne i toplinske energije u jedinstvenom procesu,plod je visoke razine dostignuća više struka objedinjenih unutar Tvrtke. Izgrađeno postrojenje unutar kruga tvrtke ELEKTROMONT d.d.,osim edukativno promidžbenog karaktera ima i praktičnu svrhu poradi toga jer je spojeno na električnu i toplinsku mrežu unutar tvorničkog obuhvata. Potreba odazivanja pozivu temelji se na gradskom interesu izgradnje kogeneracijskog postrojenja unutar poduzetničke zone II Orahovica.

Događanja ove vrste  produbljuju spoznaje o prezentiranoj tehnologiji i biti će od velike pomoći prilikom određivanja natječajnih uvjeta projektantskim uredima u postupku javne nabave za izradu glavnog projekta kogeneracijskog postrojenja Orahovica 2. -Rekao je gradonačelnik J.Nemec nakon povratka iz Sl.Broda