Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, na konstituirajućoj  sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju prijedloga kandidata

za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika

Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

I

 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za izbor:

–          predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici:

MILUTIN JOVANOVIĆ

–          zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici:

MILAN MARIĆ

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                                 Predsjedavatelj:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-28

Orahovica, 1. rujna 2011.

Ilija Stanojević

 

PDF verzija