Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komisije za za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća o provedenim izborima i imenima izabranog predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH) Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća Komisije za

za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika

predsjednika Vijeća o provedenim izborima i

imenima izabranog predsjednika i zamjenika

predsjednika Vijeća

I

 

Prihvaća se Izvješće Komisije za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća o provedenim izborima za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici.

 

II

 

Utvrđuje se da je:

–          Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici sa 7 glasova (od 7 nazočnih članova)

izabran:

MILUTIN JOVANOVIĆ, Orahovica, M. Gupca 45

–          Za zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici izabran je sa 7 glasova (od 7 nazočnih članova):

MILAN MARIĆ, Orahovica, A. Tomca 2

 

III

 

O izborima iz točke II. ovog Zaključka izdat će se posebna rješenja.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                            Predsjednik:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-29

Orahovica, 1. rujna 2011.

Milutin Jovanović

 

PDF verzija