Rješavanje pristupačnih barijera u Orahovici

Zbog lakšeg prelaženja invalidima i osobama sa slabijom pokretljivošću, svi pješački prelazi su spušteni do razine kolnika.

Naručitelj je Grad Orahovica, a izvođač RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica. (O.G.)