Odluka o doniranju razglasa za potrebe NK «PAPUK» ORAHOVICA

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 6. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O  D L U K U

o doniranju razglasa za potrebe NK «PAPUK» ORAHOVICA

I

Nogometnom klubu «PAPUK» ORAHOVICA donira se ( ustupa bez naknade ) razglas u vlasništvu grada Orahovice ( pojačalo Behringer «Europower» PMX 200, zvučne kutije Dap audio 2 kom., stalak za zvučnike 2 kom., mikrofon 2 kom. i kutija s kablovima ) nabavne vrijednosti 10.103,17 kuna, knjigovodstvene vrijednosti 168,42 kune.

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 372-03/11-01723

URBROJ: 2189/2-01/01-11-2

Orahovica, 13. rujna 2011.                                                                            Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija