Nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacije na orahovačkom Jezeru

Radovi na izgradnji gravitacijskih kolektora i kanalizacijskog sustava sanitarno-fekalnih voda na području Duzluk-orahovačko Jezero. Radovi su počeli krajem prošle, a nastavljeni su početkom veljače ove godine:

Radove izvodi poduzeće Ružica grad d.o.o., dok je investitor poduzeće Papuk d.o.o. – kaže Saša Rister direktor gradskog poduzeća ”Ružica grad” koje je zaduženo za brigu o turističkom kompleksu Jezero-Ružica grad.