Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici

Temeljem Rezultata izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici, u koje se bira 15 članova, koji su održani dana 10. srpnja 2011. godine objavljenih od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice, Mandatna komisija Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici na konstituirajućoj sjednici dana 1. rujna 2011. godine, Vijeću srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici, podnosi

 

I Z VJ E Š Ć E

o provedenim izborima i imenima

izabranih članova Vijeća srpske nacionalne

manjine u Gradu Orahovici

na izborima održanim 10. srpnja 2011. godine

 

I

 

Izbori za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici provedeni su 10. srpnja 2011. godine.

 

II

 

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđeno je:

a)      da grad Orahovica ima ukupno 684 birača pripadnika srpske nacionalne manjine,

b)      da je ukupno glasovalo 47 birača pripadnika srpske nacionalne manjine,

c)      da je važećim utvrđeno 46 glasačkih listića,

d)     da je nevažećim proglašen 1 glasački listić.

 

Mandatna komisija, temeljem Rezultata izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici u koje se bira 15 članova, koji su održani 10. srpnja 2011. godine utvrđuje i objavljuje da su temeljem članka 63. stavka 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine“, br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), izabrani članovi u Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici, u koje se bira 15 članova, s izborne liste predlagatelja Srpsko narodno vijeće, Zagreb, Ilica 16, prema broju dobivenih glasova, od 8 predloženih kandidata, kako slijedi:

 

 1. Milutin Jovanović, Orahovica, M. Gupca 45, s dobivenih 44 glasa.
 2. Ljubica Jovanović, Orahovica, M. Gupca 45, s dobivenih 41 glasa.
 3. Milan Marić, Orahovica, A. Tomca 2, s dobivenih 38 glasa.
 4. Nikola Milivojević, Šumeđe kbr. 14, s dobivenih 37 glasa.
 5. Nikola Tihomirović, Orahovica, Riječani 56, s dobivenih 37 glasa.
 6. Ilija Stanojević, Gornja Pištana kbr. 7, s dobivenih 37 glasa.
 7. Milorad Simanić, Donja Pištana, S. Radića 10, s dobivenih 35 glasa.
 8. Nikola Tomašević, Orahovica, B. Jaklića 23, s dobivenih 34 glasa.

 

Slijedom izbornih rezultata u Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici su izabrani:

 

 1. Milutin Jovanović,
 2. Ljubica Jovanović,
 3. Milan Marić,
 4. Nikola Milivojević,

– 2 –

 

 

 1. Nikola Tihomirović,
 2. Ilija Stanojević,
 3. Milorad Simanić,
 4. Nikola Tomašević.

 

Najstariji član Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici je gospodin Nikola Tomašević, a slijedeći po redu je gospodin Ilija Stanojević.

 

III

 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Orahovica, 1. rujna 2011. godine.

 

 

Članovi:                                                                                                      Predsjednik

Mandatne komisije:

 1. _______________________

Milutin Jovanović

________________

 1. _______________________                                                               Milan Marić

Milorad Simanić

 

 

PDF verzija