ODLUKU O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96,

124/97, 174/04 i 38/09) i točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06), Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica dana  11. srpnja 2011. godine, donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA NA TURISTIČKOM KOMPLEKSU

“JEZERO-RUŽICA GRAD”

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda, i to sljedeći  poslovni prostori i neizgrađeno zemljište.

 

  1. Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, na brani na desnoj strani jezera površine 3 m2 za prodaju kuhanog kukuruza. Početna cijena iznosi 3.000,00 kn bez PDV-a.

II.

Ponuđena zakupnina za neizgrađeno  zemljište iz točke I. ove Odluke plaća se u cijelom iznosu prilikom potpisivanja ugovora o zakupu.

III.

Natjecati se mogu sve fizičke i uredno registrirane pravne osobe koje prema gradu Orahovici imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja grada Orahovice po bilo kom osnovu.

IV.

Uvjeti zakupa biti će utvrđeni Javnim natječajem.

V.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora te neizgrađenog zemljišta iz točke I. ove Odluke njen je sastavni dio.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na oglasnoj ploči grada Orahovica, radio postaji Orahovica i web stranici grada Orahovice.

 

 

 

 

Direktor RUŽICA GRAD d.o.o.

 

_______________________

/ Saša Rister, dipl.inf /

Cijeli dokument pogledajte ovdje