19. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

S A Z I V A M

19. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

14. srpnja 2011. godine (četvrtak) s početkom u

19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,

 

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

 1. Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika (Izvjestitelj: Mandatna komisija),

–        svečana prisega člana Gradskog vijeća

 

 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godini

(Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 

– 2 –

 

 1. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 220.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave usluge male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacija za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 1 MWel+MWt u Orahovici) Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

 1. Financijsko izvješće za Dan grada 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Financijsko izvješće za doček Nove, 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2011. godine (Izvjestitlje: Josip Nemec).

 

 

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

Cijeli dokument pogledajte ovdje