Odluka o izravnom ugovaranju s CESTING d.o.o.

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o izravnom ugovaranju s CESTING d.o.o.

za izvođenje radova horizontalne signalizacije

na cestama u gradu Orahovici

I

S Cesting d.o.o., izravno se ugovara nabava izvođenja radova horizontalne signalizacije na cestama u gradu Orahovici po cijeni od 13.894,82 s PDV-om.

 

 

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1005, Aktivnost A100502, Pozicija R081, Konto 32349 – Održavanje horizontalne signalizacije.

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje