Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge ozvučenja

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice,br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKA

o izravnom ugovaranju nabave usluge ozvučenja

za pozornicu povodom manifestacije

„Otvorenje turističke sezone 2011.“

I

S Draženom Kovačevićem, Lj. Gaja 61, Orahovica, izravno se ugovara nabava usluga ozvučenja za pozornicu u centru grada povodom manifestacije „Otvorenje turističke sezone 2011.“, 26. lipnja, po cijeni od 2.816,90 kuna s PDV-om, a temeljem ponude Dražena Kovačevića od 15. lipnja 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glava 10, Glavni program B10, Program P1018, Aktivnost A101801, Pozicija R222, Konto 32999- Otvorenje turističke sezone.

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje