Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi HBDD PP

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava

Udruzi HBDD PP Orahovica

I

Udruzi HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA POLICIJSKE POSTAJE Orahovica dodjeljuju se financijska sredstva u iznosu od 1.396,79 kuna na ime pokrića gubitka nastalog između stvarnih troškova i zarade na kulturnoj manifestaciji „Maškare 2011. godine“ u Orahovici.

 

 

II

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 001, Glavni program  A01, Program P1001, Aktivnost A100102, Pozicija R008, Konto 32999-Ostale gradske svečanosti.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 334-01/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-16

Orahovica, 04. svibnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje