Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s „Toi Toi“ d.o.o.

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o nabavi izravnim ugovaranjem s „Toi Toi“ d.o.o. , sanitarni sistemi, Zagreb

za najam Eko WC-a Toi Fresh za potrebe obilježavanja

manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“

 

I

S Toi Toi d.o.o., Kvintička 16, Zagreb izravno se ugovara nabava usluge male vrijednosti, Eko WC-a Toi Fresh, 3 komada za potrebe obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“ po cijeni od 738,00 kuna sa PDV-om, a prema ponudi Toi Toi d.o.o. Zagreb od 11. svibnja 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.).

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/2

Urbroj:2189/12-01/01-11-119

Orahovica 20.svibanj 2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje