Odluka o izravnom ugovaranju i plaćanju po ispostavi računa s Hit Naklada d.o.o.

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o izravnom ugovaranju i plaćanju po ispostavi računa

s Hit Naklada d.o.o. Avenija V. Holjevca 29, Zagreb, koncertni nastup grupe

Psihomodo Pop za potrebe obilježavanja

manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“

I

S Hit Naklada d.o.o., Avenija V. Holjevca 29, Zagreb izravno se ugovara nabava usluge koncertnog nastupa grupe Psihomodo Pop 03. lipnja 2011. za potrebe obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“ po cijeni od 42.000,00 kuna bez PDV-a, a prema ponudi Hit Naklada d.o.o. Zagreb od 11. svibnja 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.).

 

 

III

 

Obaveze Organizatora:

–         osigurati uvjete za održavanje nastupa Izvođača

–         osigurati binu, razglas i rasvjetu adekvatnu za održavanje samog koncerta

–         osigurati garderobu za izvođače, te večeru i piće za iste

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/2

Urbroj:2189/12-01/01-11-120

Orahovica 20.svibanj   2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje