Zaključak o određivanju kontakt osobe

Na temelju točke 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini(Narodne novine, br.29/2011.), i članka 43. stavka 3. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o određivanju kontakt osobe za koordinaciju u okviru Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Orahovice

I

Za kontakt osobu za koordinaciju u okviru Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Orahovice, određuje se:

 

MATO ORINA, zapovjednik Vatrogasne zajednice Orahovica

Telefon:033/673-339

Mobitel:098683624

 

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 214-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-011/01-11-3

Orahovica, 22. travnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje