Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

                Na temelju članka
33. stavka 1. točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada
Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj
30. ožujka 2011. godine, donijelo je Z A
K L J U č A K o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Orahovice za 2010. godinu

I

 

                 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području grada Orahovice za 2010. godinu.

 

II

 

                 Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje