Zaključak o neprihvaćanju Financijskog plana RADIO ORAHOVICA d.o.o.

               Na temelju članka 33. stavka 1.
točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2011.
godine, donijelo je Z A K L J U č A K o
neprihvaćanju Financijskog plana RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica za 2011.
godinu i Ugovora o poslovnoj suradnji za 2011. godinu

I

               Ne prihvaća se Financijski plan RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica za
2011. godinu i Ugovor o poslovnoj suradnji za 2011. godinu.

 

II

                 Gradsko vijeće grada Orahovice
ustvrđuje da je iznos izdvajanja Grada Orahovice od 88.560,00 kuna za
djelatnost RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica predviđen Planom iz točke I. ovog
Zaključka previsok, te time ukazuje trg. društvu RADIO ORAHOVICA d.o.o.
Orahovica na potrebu iznalaženja načina za osiguranjem vlastitih izvora prihoda
(tržišnim načinom djelovanja).

 

III

                 Gradsko vijeće grada Orahovice
ovlašćuje Josipa Nemeca, Gradonačelnika grada Orahovice za posredovanje između
Skupštine RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica i Grada Orahovice te Pučkog
Sveučilišta Orahovica, kao i između spomenutih subjekata i ostalih suvlasnika
RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica (općine Zdenci i Crnac), u iznalaženju
najpogodnijeg načina financiranja RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.

 

 IV

                Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje