Odluka U o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta
grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), po prethodnoj
suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave
Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30.
ožujka 2011. godine,  donijelo je O D L U K U o dozvoli prometovanja i
pristupa kamionskim vozilima prodavaonici  KONZUM d.d. Zagreb u Orahovici, Kralja
Zvonimira 16

I

                Prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb
u Orahovici, Kralja Zvonimira 16, dozvoljava
se,
u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnim
vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionima marki i
registarskih oznaka, kako slijedi:

 

         
MB
ATEGO ZG-3829 BM, dopuštena masa 9500 kg

         
MB
ATEGO VU-633 CK, dopuštena masa 18000 kg

         
MB
ATEGO VU-576 CL, dopuštena masa 9500
kg

         
MB
ATEGO VU-475 CJ, dopuštena masa 18000 kg

         
MB
ATEGO VU-842 P, dopuštena masa 18000
kg

         
MB
ATEGO VU-495 CJ, dopuštena masa 15000 kg

         
MB
ATEGO VU-236 CK, dopuštena masa 10500 kg

         
MB
ATEGO VU-308 CM,
dopuštena masa 11990 kg

 

II

                Prometovanje vozila iz točke I.
ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje
drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

                 Dozvola prometovanja za
predmetno vozilo vrijedi za 2011. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan
predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja
nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

                 Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje