Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

                Na temelju članka
58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/06) i članka
33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada
Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30.
ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U
K U o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama

I OPćE ODREDBE

 

članak 1.

 

                 Ovom se Odlukom propisuju
uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja,
uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području grada Orahovice.

 

članak 2.

 

                  Pojedini pojmovi u Odluci
imaju značenje kako je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja.

                  Na kućne ljubimce koji
pripadaju zaštićenim vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

                  Opasni psi kao kućni ljubimci
drže se u uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje