Odluka o načinu uporabe službenih automobila u vlasništvu Grada Orahovice

             Na temelju  članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta
grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće
Grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine, donijelo je  O D L
U K U o načinu uporabe službenih automobila u vlasništvu Grada Orahovice

I

              Ovom Odlukom utvrđuje se način
uporabe službenih automobila u vlasništvu Grada Orahovice.

 

II

              Grad Orahovica u svom vlasništvu
posjeduje dva službena automobila, i to:

 

         
VOLKSWAGEN
PASSAT 2,0 TDI HIGHLINE registarske oznake SL 001 – OR,

         
VOLKSWAGEN
PASSAT 1,9 TDI registarske oznake SL 002 – OR.

 

III

               Službeni automobil VOLKSWAGEN
PASSAT 2,0 TDI HIGHLINE registarske oznake SL 001 – OR koristi Gradonačelnik
Grada Orahovice u vremenu od 0 – 24 sata na području Republike Hrvatske i u
inozemstvu.

 

IV

               Službeni automobil VOLKSWAGEN
PASSAT 1,9 TDI registarske oznake SL 002 – OR koriste po potrebi službe na
području Republike Hrvatske i u inozemstvu zaposlenici gradske uprave
Orahovica, zaposlenici u pravnim osobama u većinskom vlasništvu grada Orahovice
te druge osobe uz suglasnost Gradonačelnika.

 

V

              Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje