Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za BIT COMPUTERS Orahovica

                Na temelju članka 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08) i članka 33. stavka
1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
5/09), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske
uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici
održanoj 30. ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U K U o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima za
BIT COMPUTERS
Orahovica

I

                 Za BIT COMPUTERS za informatiku i dizajn,
vl. Igor Hozić, Petra Preradovića 2, Orahovica, dozvoljava se, u svrhu dostave robe prometovanje i pristup
dostavnim vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7, 5 tona, i to kamionima
registarskih oznaka, kako slijedi:

 

         
ZG
1426 BH,

         
ZG
5849 DD,

         
ZG
2755 DC,

         
ZG
2225 DT,

         
ZG
2226 DT,

         
ZG
3688 DU,

         
ZG
7452 DG,

         
ZG
7453 DG,

         
ZG
8433 BC.

 

II

               Prometovanje vozila iz točke I.
ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje
drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

               Dozvola prometovanja za predmetna
vozila vrijedi za 2011. godinu, i istu su vlasnici vozila dužni predočiti
policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad
prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

               Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje