Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg.društvu VETELA d.o.o.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta
grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), po prethodnoj
suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave
Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30.
ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U
K U o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg.društvu VETELA
d.o.o. Orahovica

I

                     Trg.društvu VETELA d.o.o.
za promet lijekova i otrova Kralja Zvonimira 278, Orahovica, dozvoljava se, u svrhu dostave robe
prometovanje i pristup dostavnim vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5
tona, i to kamionima registarskih oznaka, kako slijedi:

 

         
čK
– 727 ET

         
čK
– 688 EU

         
čK
– 233 DO

         
čK
– 672 CM

 

II

                     Prometovanje vozila iz
točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa
prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

               Dozvola prometovanja za predmetna
vozila vrijedi za 2011. godinu, i istu su vlasnici vozila dužni predočiti
policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad
prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

               Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje