Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o.

                Na temelju članka 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka
1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
5/09.), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske
uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici
održanoj 30. ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U K U o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima
prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica.

 

I

                Prodavaonici HIBRID-COMMERCE
d.o.o. Orahovica, Kralja Zvonimira 17, dozvoljava
se,
u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnom
vozilu ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionu

 

      – MAN NA – 869 – BL, dopuštena masa 30.000,00 kg.

 

II

                Prometovanje vozila iz točke I.
ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje
drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

                 Dozvola prometovanja za
predmetno vozilo vrijedi za 2011. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan
predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja
nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

                 Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje