Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta
grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), po prethodnoj
suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave
Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30.
ožujka 2011. godine,  donijelo je O D L U K U o dozvoli prometovanja i pristupa
kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja
Zvonimira 33

 

I

               Prodavaonici BRIIT d.o.o.
Orahovica, Kralja Zvonimira 33, dozvoljava
se,
u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnim
vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionima marki i
registarskih oznaka, kako slijedi:

 

         
TEGLJAč
– MAN TGA DA–980 BM, dopuštana masa 40.000 kg

         
MERCEDES
SB–136 DS, dopuštena masa 9.800
kg

         
MAN
OS–315 IH, dopuštana masa 12.000
kg

         
IVECO
ZG–7405 EA, dopuštana masa 7.500
kg

         
KAMION
+ PRIKOLICA MAN ST-729-NI+ST-849-TK, dopuštena masa 40.000 kg.

 

II

              
Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se
u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na
području grada Orahovice.

 

III

                Dozvola prometovanja za
predmetno vozilo vrijedi za 2011. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan
predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja
nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje

 

IV

                Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.