Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice

Na temelju članka 9., 10. i 12. Odluke o načinu dodjele počasti i javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98. i 4/06), i članka 8. i 9. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 17. sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine, donijelo je ODLUKU o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2011. godine

Članak 1.

ZLATNA PLAKETA GRADA ORAHOVICE, dodjeljuje se JOSIPU ĐAKIĆU, za višegodišnji izuzetni doprinos u gospodarskom i društvenom razvitku grada Orahovice.

Članak 2.

SREBRNA PLAKETA GRADA ORAHOVICE, dodjeljuje se trgovačkom društvu BRIIT d.o.o. Orahovica, za iznimna dostignuća u promicanju i razvoju malog gospodarstva na području grada Orahovice.

Članak 3.

 

ZAHVALNICA GRADA ORAHOVICE, dodjeljuje se:

 

  1. ALANU GRGIĆU iz Orahovice, za izuzetan doprinos u provedbi projekta Fotonaponske elektrane Orahovica 1.

 

  1. VOJISLAVU LUKIĆU iz Maribora, za svestrani društveni rad, humanitarne aktivnosti i promidžbu grada Orahovice.

 

  1. ANTUNU PETRUŠIĆU iz Orahovice, za osobiti doprinos u očuvanju, njegovanju i promicanju glazbene kulturne baštine na području grada Orahovice.

 

  1. DAVORU SOLIĆU iz Orahovice, za izuzetan doprinos u razvoju i promicanju sporta na području grada Orahovice.

 

  1. MIRI VRKIĆ iz Orahovice, za svestrani društveni rad na radnom mjestu i ostaloj volonterskoj osnovi.

 

  1. DRAGOMIRU ŽAČEKU iz Nove Jošave, za svestrane aktivnosti u razvoju mjesne samouprave i lovstva na području grada Orahovice.

Članak 4.

Dodjela javnih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici prigodom obilježavanja Dana grada Orahovice – 3. svibnja, blagdana Našašća svetog Križa.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 060-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-11-7

Orahovica, 20. travnja 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga v.r.

Cijeli dokument pogledajte ovdje