Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora te neizgrađenog zemljišta

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) i točke II. Ugovora
o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom
„Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06), Uprava – direktor Ružica
grad d.o.o. Orahovica dana  31. ožujka
2011. godine, donosi ODLUKU o davanju u zakup poslovnog prostora te neizgrađenog zemljištana turističkom kompleksu "JEZERO-RUŽICA GRAD"

Izlaže se
natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora na Turističkom kompleksu
„Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda, i to
sljedeći  poslovni prostori i neizgrađeno
zemljište.

 

1.     Poslovni prostor – postojeći ugostiteljski objekt na sjevernoj strani
Turističkog kompleksa "Jezero-Ružica grad" Orahovica (gledajući od
ceste prema brani s desne strane) koji se sastoji od šanka, kuhinje i terase
ukupne površine od 221 m2, za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje
napitaka i raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda.
Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju. Početna cijena iznosi 100
kn/m2, odnosno 22.100,00 kn.

2.     Poslovni prostor – postojeći ugostiteljski objekt na južnoj strani
Turističkog kompleksa "Jezero-Ružica grad" Orahovica (gledajući od ceste
prema brani s lijeve strane) koji se sastoji od šanka i terase ukupne površine
od 143 m2 ,za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje napitaka i
raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda.  Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom
stanju. Početna cijena iznosi 80 kn/m2, odnosno 11.440,00 kn.

3.     Neizgrađeno zemljište
na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica na platou
ispred sanitarnog čvora s lijeve strane jezera, gledajući od ceste prema brani,
površine 124 m2, za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje napitaka i
raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda. Početna cijena
iznosi 100 kn/m2, odnosno 12.400,00 kn.

4.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad Orahovica,
s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 6 m2 za prodaju kuhanog i
pečenog, šećerne vune i kokica. Početna cijena iznosi 1.600,00 kn.

5.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu 
„Jezero-Ružica grad“ Orahovica, na brani na lijevoj strani jezera,
gledajući od ceste prema brani, površine 3 m2 za prodaju kuhanog kukuruza. Početna
cijena iznosi 1.500,00 kn.

6.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu 
„Jezero-Ružica grad“ Orahovica, na brani na desnoj strani jezera
površine 3 m2
za prodaju kuhanog kukuruza. Početna cijena iznosi 1.500,00 kn.

7.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu 
„Jezero-Ružica grad“ Orahovica, 
površine 3 m2
za pravljenje kratkotrajnih tetovaža. Početna cijena iznosi 1.500,00 kn.

8.  Neizgrađeno zemljište na Turističkom
kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica,

s
lijeve strane jezera gledajući od ceste prema brani, jedno mjesto za
postavljanje maloprodajne trgovine različitih roba, osim bilo koje vrste
sladoleda, površine 15 m2,
po početnoj cijeni zakupa od 5.000,00 kuna za sezonu.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje