Javni natj. o davanju u zakup posl. prostora te neizgr.zemljišta na tur.kompl.”Jezero-Ružica grad”

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06) i Odluke Uprave – direktora Ružica grad d.o.o. Orahovica od 31. ožujka 2011. godine, raspisuje se 

JAVNI NATJEčAJ O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TE NEIZGRAđENOG ZEMLJIŠTA NA TURISTIčKOM KOMPLEKSU “JEZERO-RUŽICA GRAD”

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda, i to sljedeći  poslovni prostori i neizgrađeno zemljište. 

1.     Poslovni prostor – postojeći ugostiteljski objekt na sjevernoj strani Turističkog kompleksa "Jezero-Ružica grad" Orahovica (gledajući od ceste prema brani s desne strane) koji se sastoji od šanka, kuhinje i terase ukupne površine od 221 m2, za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje napitaka i raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda. Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju. Početna cijena iznosi 100 kn/m2, odnosno 22.100,00 kn.

2.     Poslovni prostor – postojeći ugostiteljski objekt na južnoj strani Turističkog kompleksa "Jezero-Ružica grad" Orahovica (gledajući od ceste prema brani s lijeve strane) koji se sastoji od šanka i terase ukupne površine od 143 m2 ,za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje napitaka i raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda.  Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju. Početna cijena iznosi 80 kn/m2, odnosno 11.440,00 kn.

3.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica na platou ispred sanitarnog čvora s lijeve strane jezera, gledajući od ceste prema brani, površine 124 m2, za pružanje ugostiteljskih usluga-prodaje napitaka i raznovrsne hrane bez mogućnosti prodaje bilo koje vrste sladoleda. Početna cijena iznosi 100 kn/m2, odnosno 12.400,00 kn.

4.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad Orahovica, s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 6 m2 za prodaju kuhanog i pečenog, šećerne vune i kokica. Početna cijena iznosi 1.600,00 kn.

5.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, na brani na lijevoj strani jezera, gledajući od ceste prema brani, površine 3 m2 za prodaju kuhanog kukuruza. Početna cijena iznosi 1.500,00 kn.

6.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, na brani na desnoj strani jezera površine 3 m2 za prodaju kuhanog kukuruza. Početna cijena iznosi 1.500,00 kn.

7.     Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica,  površine 3 m2 za pravljenje kratkotrajnih tetovaža. Početna cijena iznosi 1.500,00 kn.

8. Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica,s lijeve strane jezera gledajući od ceste prema brani, jedno mjesto za postavljanje maloprodajne trgovine različitih roba, osim bilo koje vrste sladoleda, površine 15 m2, po početnoj cijeni zakupa od 5.000,00 kuna za sezonu.  

Cjeli dokument natječaja pogledajte ovdje