Zaključak o izravnom ugovaranju kupnje separata (isječaka iz novina) napisa o gradu Orahovici

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o izravnom ugovaranju kupnje separata (isječaka iz novina) napisa o gradu Orahovici.

Od ERVINA MAčKOVIćA iz Virovitice, Trg kralja Tomislava 1/1, kupiti će se separati (isječci iz novina) iz 2010. godine kojima su obuhvaćeni napisi iz društveno-političkog, gospodarskog, kulturno-umjetničkog i športskog života s područja grada Orahovice.

 

Cijena separata iz točke I. ovog Zaključka iznosi 400,00 kuna, a sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B01, Program P1004, Aktivnost A100401,  Pozicija R056, Konto 32372-Ugovor o dijelu.

S Ervinom Mačkovićem za kupnju separata zaključiti će se Ugovor o djelu koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.