Zaključak o doniranju financijskih sredstava Udruzi PRAVO NA DOM iz Osijeka

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o doniranju financijskih sredstava  Udruzi PRAVO NA DOM iz Osijeka.

UDRUZI ZA PROMICANJE PRAVA NA DOM, POVRATAK, RAZVOJ I MEđURELIGIJSKU SURADNJU iz Osijeka, K. A. Stepinca 4, OIB 40456470656 doniraju se financijska sredstva za izdavanje monografije pod nazivom „Pravo na dom“, u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.